Därför är du trött – och så blir du piggare

Som bekant är sömnen A och O för hälsan, men ibland spelar det ingen roll att man sover tillräckligt – tröttheten finns där ändå. Att veta varför kan dock kännas smått omöjligt, eftersom det finns väldigt många olika anledningar till trötthet, men för att bli av med den där envisa tröttheten är det ofta nödvändigt att veta orsaken. Här kommer därför en liten beskrivning av anledningar till trötthet, och – inte minst – vad man gör för att bli av med den.

“Det är den tiden på året”

Väldigt många blir trötta under den mörka årstider, och ofta reflekterar man inte så mycket över det. Man accepterar tröttheten eftersom “det brukar vara så” och man åtminstone har en förklaring; att man blir trött av mörkret.

Och visst stämmer det att det ofta är mörkret som gör oss trötta, eller närmare bestämt bristen på solljus. Men det är absolut ingenting man bör acceptera; tröttheten beror nämligen ofta på D-vitaminbrist. Det är egentligen inte så avancerat; vi får D-vitamin främst från solen, och under vintern så är det alldeles för lite sol för att vi ska kunna bilda D-vitamin.

D-vitaminet lagras i kroppen, men det vi bildar under sommaren räcker sällan hela året. Man behöver alltså fylla på med D-vitamin under vintern, för att undvika D-vitaminbrist. Troligtvis lider minst hälften av alla i Sverige av D-vitaminbrist under vintern, även om långt ifrån alla är medvetna om det.

En annan anledning kan vara så kallad “årstidsbunden depression”, vilket också handlar om ljuset. Skillnaden är att årstidsbundna depressioner beror på att produktionen av melatonin, vårt naturliga “sömnmedel”, ökar under denna tid på året. Även serotoninet kan sjunka, och brist på serotonin kan leda till depression.

Att vi blir trötta under vinterhalvåret stämmer alltså, och lika så att det beror på mörkret. Men det är inte mörkret i sig som gör oss trötta och nedstämda, utan hur det påverkar oss och leder till brister av vitaminer och hormoner.

Så blir du piggare: D-vitaminbrist kan enkelt kollas upp med ett blodprov hos läkaren, eller genom att själv beställa – och bekosta – ett blodprov. De allra flesta skulle dock må bra av D-vitamintillskott under vinterhalvåret, om inte annat för att motverka D-vitaminbrist. Även årstidsbunden depression kan man få hjälp med hos läkaren. Behandlingen kan bestå av fysisk aktivitet på recept, ljusterapi, läkemedel, KBT eller någon annan form av terapi.

Stress eller depression

Både stress och depression är vanliga orsaker till trötthet, och båda medför även många andra negativa symtom. Tröttheten är ofta helt oberoende av hur mycket man sover, men det är vanligt att man antingen sover väldigt mycket eller har svårt att sova.

När det gäller såväl stress som depression så är det förstås viktigt att diagnostisera och behandla det, inte bara på grund av tröttheten. Tröttheten är förstås jobbig, men stress och depression är allvarligt och måste behandlas, oavsett om det medför trötthet eller inte och oavsett hur besvärande just tröttheten är.

Så blir du piggare: Att bli frisk från stress och depression kan ibland ta lång tid, men det är viktigt att söka hjälp så fort som möjligt. Tröttheten kommer att ge med sig när man behandlar orsaken, som i det här fallet alltså är stress eller depression.

Biverkning av medicin

En orsak som är lätt att missa är att trötthet kan vara en biverkning av en medicin. Det vanligaste är att biverkningar försvinner när man har tagit medicinen ett tag, men ibland gör de inte det. Det finns många olika mediciner som kan ha just den här biverkningen, bland annat kan en del mediciner mot illamående och allergi ge trötthet – och ibland kan de även användas som sömnmedicin.

Om man tar medicinen någon gång ibland eller under en kortare period så kan man kanske stå ut med det, förutsatt att tröttheten inte är allt för besvärande. Och det brukar just vara vid sådana tillfällen som man får denna biverkning – vid oregelbunden eller kortvarig behandling, och i början av medicineringen. Självklart kan det ändå vara besvärande, och biverkningen kan ibland kvarstå även vid längre tids användning.

Så blir du piggare: Prata med din läkare för att se om det finns någon annan medicin att byta till, eller om det går att justera dosen. Många tror att man måste stå ut med besvärliga biverkningar, men ofta finns det andra alternativ. 

Vitamin- eller mineralbrist

Trötthet är ett vanligt symptom på flera vitamin- och mineralbrister. D-vitaminbrist är som sagt en av dem, och detta kan man få när som helst under året – även om det är vanligast under vintern. Järnbrist, blodbrist och B12-brist är andra orsaker till trötthet.

Vitamin- och mineralbrist är vanligast om man inte äter varierad kost, till exempel om man är vegetarian eller vegan. Att man av någon anledning har svårt att ta upp vissa vitaminer och mineraler kan också vara en anledning till att man får brist.

Så blir du piggare: Brister är ofta lätta att såväl upptäcka som behandla. Ett enkelt blodprov visar värden och eventuell brist, och läkaren kan därefter skriva ut läkemedel om det behövs. Så med andra ord, gå till läkaren om du misstänker brist.

Sköldkörtelrubbning

Detta hänger ihop lite med föregående punkt, men istället för vitaminer och mineraler handlar det om hormoner – närmare bestämt sköldkörtelhormon. Man kan ha såväl brist på detta hormon, Hypotyreos, eller överskott av det, Hypertyreos. Och precis som med vitaminer och mineraler så kan detta kollas med blodprover. Sköldkörtelrubbningar är vanliga, men ändå kan det ta lång tid innan det upptäcks.

Det här är alltså en ganska vanlig orsak till trötthet, men såväl Hypotyreos som Hypertyreos har många andra symtom och blandas ofta ihop med andra sjukdomar. Nedstämdhet, oro, sömnproblem och irritation är till exempel vanliga symptom. Samtliga av dessa symtom kan även bero på depression, och därför är just depression något man ofta misstänker innan man kan konstatera Hypo- eller Hypertyreos.

Så blir du piggare: Ta blodprover hos läkaren. Såväl vitamin- och mineral- som hormonbrister (eller överskott) är enkla att kolla upp med ett blodprov, och därför bör det alltid göras så fort som möjligt. Hypotyreos behandlas med läkemedel, och Hypertyreos kan behandlas med till exempel läkemedel eller opereras.

Kroniskt trötthetssyndrom

ME/CFS kallades tidigare för kroniskt trötthetssyndrom. ME står för Myalgisk Encefalomyelit och refererar till muskelsmärta och inflammationer i hjärna och ryggmärg, medan CFS står för Cronic Fatigue Syndrome, vilket betyder kroniskt trötthetssyndrom. Denna sjukdom kan komma plötsligt, och man vet inte helt vad den beror på men det kan handla om en störning i immunförsvaret kopplad till en virusinfektion.

Förutom sjuklig trötthet så är finns det ett flertal andra symtom; koncentrationssvårigheter, ont i halsen, värk i leder, muskelsmärtor, försämrat närminne, huvudvärk, ömmande lymfkörtlar och sjukdomskänsla efter ansträngning. 


Så blir du piggare: Även här är lösningen att gå till läkaren, men det är inte lika enkelt att diagnostisera denna sjukdom. Blodprov visar inte sjukdomen, men kan hjälpa till att utesluta andra sjukdomar. Diagnosen ställs genom att utesluta andra sjukdomar, samt konstatera att symptomen stämmer. Behandlingen består vanligtvis av mediciner mot depression, värk och sömnbesvär. Ibland kan man även behöva vitamin- och mineraltillskott.  

Andra orsaker till trötthet:

 • För lite sömn
 • Dålig sömnkvalitet
 • Infektioner
 • Dåliga kostvanor
 • Du dricker för lite
 • Förkylning
 • Ledgångsreumatism
 • Diabetes typ 2

Andra saker som kan göra dig piggare:

 • Dagsljus
 • Motion
 • Avkoppling / återhämtning
 • Undvik socker
 • Ät mellanmål
 • Meditera
 • Andas rätt
 • Gå ut i skogen
Följ och gilla oss:
error

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *